Πηνία Ανίχνευσης Μετάλλων

Πηνία Μικρού Μεγέθους

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
PinPointer

Για εντοπισμό και συρρίκνωση μικρών μεταλλικών στόχων σε μικρά βάθη εδάφους.

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
Δίσκος 32 cm

Για εντοπισμό νομισμάτων και μεσαίων μεταλλικών στόχων μέχρι βάθους 1 μέτρο

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
BOX

Κατάλληλες για περιορισμένους χώρους, ιδανική για εύρεση μεταλλικών στόχων σε τοίχους

Πηνία Μεσαίου Μεγέθους

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
Stand Alone 100 x 50 cm

Για εντοπισμό μεσαίων και μεγάλων μεταλλικών στόχων μέχρι 2 μέτρα βάθος με ατομική χρήση.

Ιδανική για μικρές εκτάσεις

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
120 x 120 cm

Για εντοπισμό μεσαίων και μεγάλων μεταλλικών στόχων μέχρι 2,5 μέτρα βάθος και με ατομική χρήση.

Ιδανική για μεσαίες εκτάσεις

Πηνία Μεγάλου Μεγέθους

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
150 x 150 cm

Για εντοπισμό μεσαίων και μεγάλων μεταλλικών στόχων μέχρι 3,5 μέτρα βάθος και με ατομική χρήση.

Ιδανική για μεσαίες και μεγάλες εκτάσεις

Image is not available

Πηνίο Ανίχνευσης
180 x 180 cm

Για εντοπισμό μεσαίων και μεγάλων μεταλλικών στόχων μέχρι 5 μέτρα βάθος και με ατομική χρήση.

Ιδανική για μεγάλες εκτάσεις

Shadow
Slider
Slider